previous pauseresume next

عمل جراحی ۷ ساعته و نجات جان مادر

پس از به دنیا آمدن نوزاد ، مادردچارافت فشارخون و خونریزی شدید گردید که پس از بررسی شرایط بیمار، خانم دکتر جوادی و نورگستر و زمانی ( متخصصین جراحی از فریدونشهر و خوانسار ) با هدف نجات جان مادر تصمیم به انجام عمل هیسترکتومی (بیرون آوردن رحم )گرفتند. این روند درمانی که متوسط ۷ ساعت به طول انجامید با شادی بازگشت مادربه زندگی خاتمه یافت که در این راستا از پزشکان محترم جراح ، کلیه پرسنل اتاق عمل ، مدیر محترم پرستاری سوپروایزرین ارجمند و مسئول بخش بلوک زایمانی بیمارستان و ماماهای عزیز تقدیر می گردد..