previous pauseresume next

کمیته های امر به معروف و نهی از منکر و اخلاق پزشکی

همچنین برگزاری جلسات آموزشی بیماری های واگیر و غیرواگیر ، پیگیری جدی و مستمر حضور و غیاب پرسنل ، عدم استفاده پرسنل از تلفن همراه در شیفت های کاری ، پیگیری حضور مستمر نگهبان در شیفت های عصر و شب در محوطه داخلی بخش های بالا و اداری در راستای ایجاد امنیت و بروز حوادث احتمالی ، تعویض مخزن آبجوش در راستای تکریم مراجعین و پرسنل ، نصب بالابر درب ورودی وسائل نقلیه ، در دستور کار قرار گرفت .

در ادامه آقای رفیعی مدیر بیمارستان در خصوص عدم استفاده از تلفن همراه و پیگیری جدی مسئولین بخش ها در اجرای بهتر این امر و آقای حسینی در خصوص لزوم آکاهی و آموزش پرسنل در خصوص همه گیری فضای مجازی و آسیب های فردی و اجتماعی آن مطالبی را ارائه نمودند .

و در پایان دکتر امیرصادقی در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی بویژه آب ، به مسئولین بخش ها و دیگر اعضاء کمیته توصیه های لازم را ارائه نمودند.