previous pauseresume next

استقبال از ماه مبارک

کارکنان بیمارستان شهید رجائی داران در معیت کارشناس محترم دفتر نسیم مهر بیمارستان با غبارروبی و و عطرافشانی نمازخانه به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند.

جلسه هماهنگی بسیج جامعه پزشکی

۲۷ اردیبهشت جلسه ویژه ایی تحت عنوان حلقه های صالحین با ارائه مطالبی در خصوص ماه مبارک رمضان و معرفی برنامه های ابلاغی کانون بسیج جامعه پزشکی در سال ۹۷ با حضور مدیر محترم این کانون در دفتر رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

بازدید همیاران درمان بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

همیاران درمان بیمارستان فاطمه زهرا س نجف آباد از بخش های مختلف بیمارستان بازدید و سنجه های ادواری در راستای اعتبار سنجی را بررسی و در خصوص ایمنی بیمار و بهبود کیفیت و ارائه خدمات مطلوب، راهکارهای اجرایی را ارائه نمودند.

بازدید مدیریتی

تیم مدیریتی و مدیریت ایمنی بیمارستان شهید رجایی داران چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از بخش ccu بازدید نمودند. در این برنامه نظارتی بر پیگیری بهره برداری از ساختمان در حال ساخت آن تاکید شد.

گرامیداشت روز آمار و مدارک پزشکی

مسئولین محترم بیمارستان شهید رجائی داران با حضور در واحد آمار و مدارک پزشکی این بیمارستان، ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، پاسخگوی پاره ایی از مشکلات مطح شده ازسوی پرسنل این واحد بودند.

آموزشی (تئوری عملی) احیاء پایه و پیشرفته

کلاس آموزش آحیاء پایه و پیشرفته ۱۷ اردیبهشت بصورت ویژه توسط کارشناس بیهوشی بیمارستان، جهت کارکنان بلوک زایمانی برگزار شد.

بازدید تیم مدیریتی از اورژانس بیمارستان

تیم مدیریتی و مدیریتی ایمنی بیمارستان شهید رجائی داران ۱۶ اردیبهشت از اورژانس این بیمارستان با رویکرد بهبود کیفیت خدمات ارائه شده بازدید نمودند.

روز جهانی ماما

گرامیداشت روز جهانی ماما با حضور مسئولین ارشد بیمارستان شهید رجائی داران ...

بازدید از CCU

کارشناسان دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند بازسازی CCU و ارزیابی ، نظارت و تائید امور زیرساختی رادیولوژی جهت نصب دستگاه های دیجیتال این مرکز تشخیصی بازدید نمودند.

در جهت رفاه کارکنان

با هماهنگی بعمل آمده در جهت رفاه پرسنل ، کارشناس دفتر پیشخوان دولت در بیمارستان حضور و جهت پیش ثبت نام کارت ملی و تعویض شناسنامه اقدامات لازم در این خصوص انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید رجایی داران RSS