previous pauseresume next

نظارت بر قرارداد آشپزخانه بیمارستان

نظارت بر نحوه اجرای قرارداد طبخ و توزیع غذای آشپزخانه بیمارستان شهید رجایی داران و تصمیم گیری در خصوص نوسازی آن با حضور کارشناس معاونت درمان استان اصفان سرکارخانم رجائیه و کارشناس ناظر قراردادهای معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان فریدن و مهندس نظری و کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه همچنین مسئول قراردادهای بیمارستان چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ با بازدید از آشپزخانه و سردخانه آشپزخانه بیمارستان برگزار گردید.

تجلیل از پرسنل محترم رادیولوژی بیمارستان شهید رجایی داران

 با هماهنگی های بعمل آمده توسط روابط عمومی و خانم دکتر شریف زاده مسئول محترم رادیولوژی بیمارستان شهید رجایی داران ، در آستانه هفدهم آبان و روز جهانی رادیولوژی ، برنامه تجلیل از پرسنل خدوم رادیولوژیست این بیمارستان با حضور ریاست جدید آقای دکتر مهدی صادقی و تعدادی از پرسنل و مسئولین  در سالن انتظار رادیولوژی با اهداء هدایایی از سوی خانم دکتر شریف زاده و پذیرایی از مدعوین محترم برگزار گردید.

آغاز بکار ریاست جدید بیمارستان

شروع اولین روز کاری دکتر مهدی صادقی ریاست جدید بیمارستان شهید رجایی داران سه شنبه ۹۶/۸/۱۶با آشنایی مختصراز واحدهای اداری و درمانی بیمارستان

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، بحران و تریاژ

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، بحران و تریاژ بیمارستان با پیگیری مصوبات : برگزاری مانور آموزشی جهت پرسنل تریاژ در شرایط بحرانی ، پیگیری مجدد شارژ کپسول های آتشنشانی و آموزش نحوه استفاده از آن ویژه پرسنل ، ذکر موارد بحرانی توسط مسئولین مربوطه و آموزش های لازم در بازدیدهای مدیریتی و ایمنی در این خصوص

بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از اتاق عمل

بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی داران سه شنبه ۱۶/۸/۹۶ با بررسی مشکلات ساختمانی این واحد درمانی برگزار گردید.

انتصاب دکتر مهدی صادقی بعنوان رئیس بیمارستان شهید رجایی داران

با صدور حکمی از سوی دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دکتر مهدی صادقی " متخصص محترم جراح عمومی " بعنوان رئیس بیمارستان شهید رجایی داران منصوب گردید.

اهداء خون

پیرو جلسه هماهنگی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن و مدیریت بیمارستان شهید رجایی داران با مسئول محترم بانک خون خوانسار ، مقرر گردید ، بصورت ماهیانه " یکبار در ماه " اکیپ سیار بانک خون خوانسار در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید رجایی داران حضور یافته و از کلیه گروه های خونی بویژه  RHمنفی خونگیری بعمل آورند . در اولین برنامه استقرار تیم سیار بانک خون خوانسار درفریدن امروز دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ تعداد ۵۰ نفر از شهروندان فریدنی پذیرش شده و خون خود را اهداء نمودند.

بررسی وضعیت داروخانه بیمارستان شهید رجایی داران

با حضور کارشناسان محترم معاونت غذا و داروی استان  خانم دکتر محمدیان و خانم دکتر بخشی در دفتر مدیریت وضعیت و مشکلات داروخانه بیمارستان از نظر ، استوک دارویی ، روند دارو رسانی  به بخشها مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه که با حضور دکتر شیخی ( مسئول داروخانه بیمارستان ) ، دکتر بلوچی ( ناظر دارویی ) و آقای رفیعی مدیریت محترم بیمارستان برگزار گردید در خصوص دیگر مشکلات داروخانه از جمله مطالبات پیمانکار داروخانه از بیمارستان و شرایط مجدد برگزاری مزایده داروخانه بحث و تبادل نظر گردید.

اهداء یک دستگاه ویلچر

اهداء یک دستگاه ویلچر توسط فرزند مرحومه قاسمی (احمد عباسی)  که در بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی داران مورد خدمات دیالیز قرار می گرفتند ، اهداء گردید.

کمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت

کمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان شهید رجایی داران یکشنبه ۱۴/۸/۹۶ با قرائت و بررسی مصوبات جلسه پیشین توسط مهندس احمدی ، کارشناس مسئول واحد بهداشت بیمارستان در دفتر مدیر محترم بیمارستان برگزار گردید .

در خصوص کمیته بهداشت محیط مصوب گردید  :

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید رجایی داران RSS