previous pauseresume next

بازدید مدیریتی از اتاق عمل بیمارستان

چهارشنبه مورخه ۹۶/۳/۱۷ بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از اتاق عمل بیمارستان انجام گرفت..

مشکلات مورد بررسی در این بازدید :عدم وجود هواساز مجهز به فیلتر هپا و تهویه ، خریداری تخت نوزاد و ترالی ، یادآوری و تاکید به پزشکان متخصص جهت مشاوره بیمار قبل از عمل

مهمانی سفره های افطاری همکاران در بخش ها

در شب یازدهم ماه مبارک رمضان ، مدیریت بیمارستان شهید رجایی داران در معیت  ، حراست و  روابط عمومی  بیمارستان در لحظات ملکوتی اذان و افطار در بخشهای جراحی مردان و ccu حضور یافته و در جمع صمیمانه آنان از زحمات آنان در ایام روزه داری تقدیر نمودند..

تسلیت

سالگرد عروج ملکوتی بنیان گذار جمهور اسلامی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزده خرداد بر همکاران گرامی تسلیت باد..

روابط عمومی بیمارستان شهید رجایی داران

جلسه آموزشی تب کنگو در دفتر ریاست بیمارستان

پنجشنبه مورخه ۹۶/۳/۱۱ جلسه اضطراری آموزشی CCHF با حضور خانم دکتر فروغی فر متخصص بیماریهای عفونی با آموزش مختصری از بیماری و رعایت احتیاطات لازم در این خصوص برگزار گردید.

جلسه برون بخشی تب خونریزی دهنده کنگو

جلسه برون بخشی بیماری CCHF تب کنگو با حضور نماینده فرماندار ، دامپزشکی ، معاون بهداشتی ، ریاست شبکه بهداشت و بیمارستان ، مدیران محترم بیمارستان و پرستاری در دفتر ریاست شبکه بهداشت برگزار گردید.

کارگاه سه روزه اتوماسیون اداری

از شنبه مورخه ۹۶/۳/۶ به صورت ناپیوسته کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری جهت کلیه مسئولین واحد های اداری و بخش ها  در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن برگزار گردید.

مهمانی سفره های افطاری همکاران

در شب چهارم ماه مبارک رمضان ، مدیریت بیمارستان شهید رجایی داران در معیت مدیر پرستاری ، حراست ، روابط عمومی و مسئول دفتر نسیم مهر بیمارستان در لحظات ملکوتی اذان و افطار در بخشهای زنان مامایی و اورژانس حضور یافته و در جمع صمیمانه آنان از زحمات آنان در ایام روزه داری تقدیر نمودند..

کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی نسوج

کمیته مرگ و میر ، عوارض آسیب شناسی و نسوج در تاریخ ۹۶/۳/۸با حضور اعضاء وبا بررسی  ۱۸ مورد فوتی فروردین برگزار گردید که مقرر گردید ، نواقص و خطاهای پرسنلی ، توسط دفتر پرستاری به پرسنل تذکر داده شود..

راندهای درون بخشی

 

راندهای درون بخشی اطفال و زنان مامایی در راستای توانمند سازی پرسنل جهت اعتبار بخشی و  آموزش بهداشت ، ایمنی و آموزش به بیمار و ...برگزار گردید.

بازدید مدیریتی از بخش جراحی زنان

بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از بخش داخلی جراحی زنان بیمارستان شهید رجایی داران با حضور تیم بازدید کننده و ریاست محترم بیمارستان ، با دستور کار : برچسب گزاری داروهای یخچالی ، مشکلات ساختمانی ، مشکلات خدمات خانم در شیفت های عصر و شب ، اطلاع پرسنل از استانداردهای الزامی ایمنی  و ۹ راه حل ایمنی بیمار و...برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید رجایی داران RSS